Logo
 Kontakt
Relico, s.r.o.
  Tallerova 4
  811 02   Bratislava
  tel.: +421 903 259 400
 
  Zuzana Reľovská, Managing Director

Naša práca

Spoločnosť Relico, s.r.o. je zameraná na prípravu a realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti osobného a manažérskeho odborného vzdelávania. Široký tím našich spolupracovníkov dokáže zabezpečiť profesionálne na mieru šité vzdelávacie aktivity pre všetky segmenty trhu s dôrazom na nové trendy a inovatívne prístupy riadenia ľudských zdrojov, organizácií a kapitálu.

Našou misiou je spolu-vytvárať s vedením firiem produktívne, zdravé a psychologicky bezpečné pracovné prostredie.

Venujeme sa diagnostike a následnej spolu-tvorbe pilierov zdravej firmy v oblasti obchodnej stratégie a následnej stratégii v oblasti ľudského kapitálu.

V rámci podpory firiem pri zmenách a transformáciách facilitujeme stretnutia manažmentu a následnú implementáciu do organizácie podporujeme individuálnymi a skupinovými (peer coaching) intervenciami.

V oblasti rozvoja manažérov dizajnujeme rozvojové programy v súlade s obchodnou stratégiou, ponúkame konzultácie a individuálny a tímový koučing a supervíziu.

V rámci rozvojových programov školíme napríklad témy ako:

 • Efektívna komunikácia
 • Delegovanie
 • Konštruktívna spätná väzba
 • Náročné rozhovory
 • Rozvoj tímu
 • Riadenie zmeny
 • Agilné riadenie HR

V oblasti budovanie mentálnej odolnosti a stres manažmentu sa venujeme témam ako:

 • Prevencia vyhorenia
 • Wellbeing ako stratégia rozvoja
 • Budovanie reziliencie
 • Mentálnz fitness
 • Emocionálny wellness
 • a iné

Pre viac detailov k ponuke programov prosím kontaktujte zuzana.relovska@relico.sk.